Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
wtorek,03 października
Imienieny:
Teresa, Gerard, Bogumił‚
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha
obrazek
Historia szkoły
W 1854 r. młynarz Spendel z Kamienia zaproponował budowę własnej szkoły w Przegędzy. Inwestycję tę zrealizowano dopiero w 1863 r. Drewniany budynek postawiono na parceli, którą gmina odkupiła od Tomasza Rojka. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 1 września 1864 r. Funkcję jej pierwszego kierownika sprawował Jan Mika (Mirka). Kolejne zmiany w funkcjonowaniu szkół nastąpiły po wprowadzeniu ustawy z 11 marca 1872 r. Na jej podstawie szkoły publiczne, jak i prywatne znalazły się pod nadzorem państwa. Obowiązkiem szkolnym objęto dzieci w wieku od 6 do 14 lat. 20 września 1872 r. rejencja opolska wydała własne zarządzenie usuwające z placówek oświatowych język polski i to zarówno jako język wykładowy, jak i przedmiot nauczania. Jedynie religia i to najniższym poziomie mogła być nadal nauczana po polsku. Za to wiele miejsca w programach nauczania zajął język niemiecki oraz tzw. ,,realia” , tj. przyroda , historia , geografia. Oprócz tego nadal uczono religii,
rachunków , rysunków, śpiewu. Prowadzono też zajęcia prac ręcznych dla dziewcząt i gimnastyczne dla chłopców. Rok szkolny rozpoczynano 1 kwietnia lub na Wielkanoc . Przerwy w nauce przypadały zwykle na Boże Narodzenie ( 10 dni ), Wielkanoc ( 12 dni ) i Zielone Świątki ( 6 dni ) oraz w czasie lata i na jesień ( tzw. ferie żniwne – 42 dni )
Zgodnie z tymi zasadami funkcjonowała także szkoła w Przegędzy. W latach 1900 – 1910 uczęszczało do niej średnio 148 uczniów. W kolejnym dziesięcioleciu liczba uczniów zwiększyła się do 180 dzieci . W 1902 r. funkcje kierownika objął Józef Suchy po nim był Jan Niegowski. Od 1926 r. funkcję tę sprawował Roman Stalmach, w szkole uczyło się wówczas 176 uczniów. Nowy kierownik przegędzkiej szkoły był wnukiem Pawła Stalmacha, postaci znaczącej w XIX – wiecznych dziejach śląska. Paweł Stalmach był m.in. wieloletnim wydawcą ,,Gwiazdki Cieszyńskiej”, twórcą licznych organizacji narodowych ( ,,Złączenie Polskie” , ,,Macierz Szkolna Śląska Cieszyńskiego” , ,, Czytelnia Polska ”, ,,Towarzystwo Naukowej Pomocy ” ).
W 1937 r. kierownikiem placówki został Jan Ostrowski. W szkole uczyło się wówczas 158 uczniów. W momencie wybuchu II wojny światowej władze okupacyjne powierzyły kierownictwo szkoły Robertowi Kalischowi. Natomiast jej przedwojenny kierownik Roman Stalmach został wywieziony do Oświęcimia, gdzie zginął 24 stycznia 1942 r. Po zakończeniu działań wojennych, tymczasowym kierownikiem placówki została Maria Kirmel. W 1947 r. stanowisko to objął Antoni Windak, który pełnił swoje obowiązki przez 16 lat ( do 1963 r. ). Liczebność roczników powojennych była mniejsza w stosunku do okresu 20 – lecia między wojennego. W roku szkolnym 1959/ 1960 do szkoły uczęszczało tylko 136 uczniów, 1960/1961 – 149, 1961/ 1962 – 151, a 1962/ 1963 – 155. Z początkiem roku szkolnego 1963/ 1964 kierownictwo placówki objął Henryk Lubszczyk.. W tym czasie do szkoły uczęszczało 146 uczniów. W czasie kadencji dyrektora Lubszczyka podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. 7 października 1965 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został Alfons Mendla. Zastępowali go Robert Smolnik i Roman Widuch. Nowo wybudowany budynek szkolny oddano do użytku na początku 1971 r. Lekcje w nowym obiekcie rozpoczęto już w styczniu, ponieważ stary budynek groził zawaleniem.
W 1975 r. dyrektorem szkoły została Teresa Tekień. W 1990 r. zastąpiła ją Krystyna Mendla. W czasie jej kadencji - w roku szkolnym 1999/2000 wprowadzona została reforma systemu nauczania przekształcająca dotychczasową szkołę ośmioklasową w sześcioklasową.
Absolwenci Szkoły Podstawowej w Przegędzy kontynuują naukę w Gimnazjum nr 1 w Leszczynach. 1 września 2000 r. otwarto nową salę gimnastyczną. Z początkiem roku szkolnego 2002/2003 stanowisko dyrektora objęła Grażyna Fojcik.
W roku szkolnym 2016/17 do Szkoły Podstawowej w Przegędzy uczęszcza 118 uczniów. Przy szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne liczące w sumie 48 dzieci .
Po przejściu na emeryturę Pani dyrektor Grażyny Fojcik, od 1.09.2017 roku stanowisko dyrektora objęła Pani Dagmara Kalinowska.

Źródła:
Wykorzystano publikację Pani Anny Gudzik pt.„ Przegędza. Zarys dziejów”
GALERIA ZDJĘĆ
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ